Monthly Archives: July 2016

YANG PALING TAKUT KEPADA ALLAH ADALAH ORANG ALIM

Allah Swt berfirman, “Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah Swt yang takut kepada-Nya hanyalah para ulama.” (QS. Al-Fathir ayat 28) Mereka bertanya kepada Fatimah istri dari khalifah Amawiyah Umar bin Abdul Aziz Ks, “Dia bukanlah termasuk dari orang-orang yang paling banyak berpuasa … Continue reading

Posted in Ngaji | Leave a comment

KEDERMAWANAN SAYYIDINA ABU BAKAR RA

Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada harta seorang pun  yang memberi manfaat, seperti  faidahnya harta Abu Bakar r.a. yang diberikan kepadaku” Abdullah bin Umar Ra mengisahkan, “Suatu ketika aku berada dihadapan Rasulullah Saw dan di dalam majelis yang sama pula ada Abu … Continue reading

Posted in Ngaji | Leave a comment