Monthly Archives: April 2016

PARA PEREMPUAN TIDAK MAMPU MELAHIRKAN ANAK LAKI-LAKI SEPERTI KHALID

“Dua orang akan masuk surga karena melaksanakan shalat, puasa, haji, jihad, dan pekerjaan yang baik. Namun, derajat (kedudukan) orang yang satu lebih tinggi sepanjang jarak antara timur dengan barat daripada orang yang lainnya karena memiliki akhlak yang baik.” (HR, Kanzul … Continue reading

Posted in Ngaji | Leave a comment

Ustaz: SÜLEYMAN HİLMİ TUNAHAN (K.S)

Evlatlarım, Sizler Allah’ın memuru, Rasülullah’ın memuru, Kitâbullah’ın memuru, Füyûzât-ı ilâhiye’nin tevzî memurlarısınız. Yegane vazîfeniz batağa düşmüş olan ümmet-i Muhammed’in evladını bataklıktan kurtarmak, gaye, Rızâ-i İlâhî’dir.

Posted in Puisi | Leave a comment